วิเคราะห์ผลเลือกตั้งนครปฐม

Suthichai live : วิเคราะห์ผลเลือกตั้งนครปฐม

ร่วมพูดคุยกับ “รศ.ดร. ยุทธพร อิสรชัย

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157903364131209/?t=16