วิเคราะห์เขื่อนลาวแตก!

” การสร้างเขื่อน 5 ปีแรก สถิติภัยพิบัติเขื่อนแตกสูงที่สุด !!! “

รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

https://youtu.be/S6ry17GzDrg