วิเคราะห์เลือกตั้งอินโดนีเซีย!

Suthichai live : วิเคราะห์เลือกตั้งอินโดนีเซีย! 17/04/2562

https://youtu.be/pWkUXGRlhEk