วิเคราะห์ 4 ข่าวดี ประชุม รมต. ต่างประเทศอาเซียน

วิเคราะห์ 4 ข่าวดี ประชุม รมต. ต่างประเทศอาเซียน

(09ส.ค.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

https://youtu.be/QPk7Lc87BW4