ศักดิ์สยาม เจ้าพ่อโครงการ

ศักดิ์สยาม เจ้าพ่อโครงการ (2-3 ก.ย.62) กาแฟดำ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

บทบาทและหน้าที่ ที่สำคัญเรื่องนึง คือ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ตั้งแต่ ที่ท่านมารับตำแหน่ง ท่านมีแนวคิดเสนออะไรใหม่ๆ ทั้งที่คนต้อนรับและวิจารณ์มากมาย

ร่วมพูดคุยจับประเด็น เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายผลักดันต่างๆ ว่าท่านจะทำอะไรก่อนหรือหลัง ?

 

https://youtu.be/rWujiyl0RYE