ศูนย์วิจัยนวัตกรรมพฤติกรรมไทย!

Suthichai live : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมพฤติกรรมไทย! 28/11/2561

พูดคุยกับคุณหมอ “สุริยเดว ทรีปาตรี” มีประเด็นที่น่าสนใจ จะทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมคนไทย ที่ต้องแก้ไขและแก้ไขส่วนใด

เพื่อคุณธรรมของคนไทย…ลดและเพิ่มพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

https://youtu.be/Mg89x8dXGII