สงครามการค้าจากมุมมองของจีน!

สงครามการค้าจากมุมมองของจีน!

“ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร”

Suthichai Live สุทธิชัย Live 17/05/2019

https://youtu.be/XpTsINnR_TI