สงครามมะกัน-อิหร่าน?

สงครามมะกัน-อิหร่าน? ดร. มาโนชญ์ อารีย์

Suthichai Live สุทธิชัย Live 21/05/2019

https://youtu.be/0RvjKwa6bNM