สถานการณ์ประมงไทย

Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย : สถานการณ์ประมงไทย (29 ก.ค. NBA Women’s Tank Tops 61) พาไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง จ.เพชรบุรี ว่าการจะหาปลามาได้มีความยากลำบากแค่ไหน และด้วยข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกิดขึ้น อะไรถึงทำให้ชาวประมงหลาย ๆ คนถึงกลับอยากเลิกประกอบอาชีพนี้ พร้อมฟังเสียงนักข่าวพลเมืองที่ติดตามประเด็นปัญหาของชุมชนประมงในพื้นที่ กับภารกิจที่ทำให้ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นสู่สังคมในวงกว้าง ติดตามชมรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย ตอน สถานการณ์ประมงไทย วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2561 เวลา 21.10 – 22.00 น.