สถานการณ์เตียงคับขันในหลายจังหวัด : Suthichai Live [10.00น.-19/10/64]