สภาวการณ์แรงงานไทยกลางไฟเศรษฐกิจ (ตอน 2) (28 พ.ย.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

สภาวการณ์แรงงานไทยกลางไฟเศรษฐกิจ (ตอน 2) (28 พ.ย.62) กาแฟดำ | 9 MCOT HD