สมาร์ทซิตี้ ที่ขอนแก่น

“สมาร์ทซิตี้ ที่ขอนแก่น”

ThailandLIVE ฟังเสียงประเทศไทย 21.10 – 21.45 น. (11 พ.ย. 61)

 

พาไปฟังสัมผัส “ขอนแก่น สมาร์ตซิตี้” โมเดลการพัฒนาเมืองของ จ.ขอนแก่น จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีการเติบโตของเมืองที่รวดเร็วมาก ทำให้เกิดปัญหาภายในเมืองตามมามากมาย

https://youtu.be/fCsm8DQSEAQ