สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช Suthichai live 22/11/62

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

Suthichai live 22/11/62