สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

สมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทยในรอบ 35 ปี

17

สมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทยในรอบ 35 ปี

Suthichai live 09/11/2562

การเสด็จเยือน 20 พ.ย.62 นี้ มีความหมายอย่างไร