สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ !!!

Suthichai live สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ !!! 18/10/2561

เน้นหลักสูตรที่ตอบโจทย์

10 อุตสาหกรรมหลักของโลก

โดย รมช.อุดม คชินทร

https://youtu.be/vK8e8XcuzI0