สหรัฐอ้างยิงโดรนอิหร่านตกในช่องแคบเฮอร์มุซ!

สหรัฐอ้างยิงโดรนอิหร่านตกในช่องแคบเฮอร์มุซ! : Suthichai live 20/07/2562

https://youtu.be/2erVUqCeP6g