สัญจรสู่มาเลเซีย 100 วันแรกของมหาธี

https://youtu.be/b6GL3TPvOQY