“สัมภาษณ์ผม เรื่องภาระกิจถ้ำหลวง ที่พะเยา นะครับ” จากใจ ท่านผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ภาระกิจจากเชียงราย ฝากไว้ว่า… เราได้บทเรียนอะไรจากบทเรียนนี้ แล้วเราจะถอดบทเรียนอะไรได้บ้าง ทุกบทบาทสำคัญทั้งหมด ! ! ! ” น้องเค้าไม่ใช่พระเอก และไม่ใช่ผู้ร้าย เค้าเป็นเพียงเด็กน้อยกลุ่มหนึ่ง ที่มีความกระตือรือร้น มีความอยากรู้อยากเห็น เล่นสนุก เพื่อออกกำลังกาย วันนี้เค้าได้รับบทเรียนพอสมควร อยู่ที่เราผู้ใหญ่จะดูแลน้องเค้าอย่างไร ” เราช่วยชีวิตเค้าให้ปลอดภัยมาแล้ว เราต้องช่วยจิตใจเค้าให้ปลอดภัยด้วย และเราต้องดูแลเค้าอย่างคนปกติ ไม่ใช่ คนสำเร็จ หรือคนบกพร่อง ภาระกิจต่อไปที่ พะเยา !!! …พัฒนาด่าน เป็นอันดับแรก …พัฒนากว๊านพะเยาให้เก็บน้ำได้มากขึ้น ให้เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ด้วย …พัฒนา ให้พะเยา ไม่ใช่ แค่ทางผ่าน…