สืบทอดเจตนารมณ์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ โดย ฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ

สืบทอดเจตนารมณ์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ Suthichai Live สุทธิชัย

คุณฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ  จะสืบทอดเจตนารมณ์พี่ชายอย่างไร พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งเขตคลองสามวา กทม.

 

https://youtu.be/noQtoDvsteI