สูตรคำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ! ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

สูตรคำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ! ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

Suthichai Live สุทธิชัย Live

https://youtu.be/TjatWbr3Y34