สูตรตั้งรัฐบาลล่าสุด อ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

สูตรตั้งรัฐบาลล่าสุด อ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

Suthichai Live สุทธิชัย Live 02/04/2019

https://youtu.be/mVJtw4dedRI