สู้มลพิษโลก!

สู้มลพิษโลก! คุยกับ วิกรม กรมดิษฐ์

Suthichai Live สุทธิชัย Live 02/02/2019

https://youtu.be/-FyzBRkCTwE