สู้ Omicron แบบอังกฤษเปรียบเทียบกับไทย : Suthichai Live[19.00น.-23/01/65]