ส.ว. วันชัย กับการแก้รัฐธรรมนูญ

Suthichai live : ส.ว. วันชัย กับการแก้รัฐธรรมนูญ

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158095833371209/?t=11