ห้องเรียนธรณีโลก

ห้องเรียนธรณีโลก

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 6 ก.ค. 2562
 

          ค้นหาคำตอบของแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ของไทย จ.สตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ “ห้องเรียนธรณีโลก” การศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ จ.สตูล กับหลักสูตรท้องถิ่น Geopark ให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น และผลักดันให้ทำโรงเรียน Geopark ในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล โดยมีผู้ที่ให้ความสำคัญคอยดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้สตูลรักษาความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย และคงซึ่งไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานสืบต่อไป

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน ห้องเรียนธรณีโลก วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส