อนาคตของอนาคตใหม่ !

อนาคตของอนาคตใหม่ !

หลังจากที่เจอกันหลายครั้งก่อน ผมยังไม่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยอีก..

วันนี้ได้มีโอกาส จึงขอพูดถึงการเมือง อนาคตของอนาคตใหม่

ในมุมมองของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นแนวไหน ไปไหนทิศทางไหน

ครับ…

https://youtu.be/keSPdP_K8vU