ฟังเสียงประเทศไทย : อนาคตที่ท้าทายของเมืองน่าอยู่ “พนัสนิคม” (14 ส.ค. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย : อนาคตที่ท้าทายของเมืองน่าอยู่ “พนัสนิคม” (14 ส.ค. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 14 ส.ค. 62

คุยกันในสวนกับ “วิจัย อัมราลิขิต” นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถึงการจัดการเมืองพนัสนิคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ และยังเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่มีการจัดการทั้งขยะและสร้างพื้นที่สีเขียว กับภาพอนาคตที่ท้าทายของการเป็นส่วนหนึ่งของ EEC

ฟังเสียงคนชลบุรีในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

https://youtu.be/NSrwYJwggms