อนาคตสื่อในยุค Digital Disruption! คุยกับ จอห์น รัตนเวโรจน์

อนาคตสื่อในยุค Digital Disruption! คุยกับ จอห์น รัตนเวโรจน์ Suthichai Live สุทธิชัย Live 07/10/2018

“จงใช้เทคโนโลยี อย่าให้เทคโนโลยีใช้เรา”

จอห์น รัตนเวโรจน์

https://youtu.be/vpT7DQ43ZJI