อนาคตเขาใหญ่ สู่ระดับโลก !

อนาคตเขาใหญ่ สู่ระดับโลก ! (22 ก.พ.62) กาแฟดำ ค่ำนี้

https://youtu.be/JqokCuSkMsg