อนาคต AI ทดแทนแรงงานมนุษย์อนาคต ?

AI ทดแทนแรงงานมนุษย์? (30 ส.ค.62) กาแฟดำ

เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งผู้ที่ปรับตัวทัน ไม่ทัน แตกต่างกันตามพื้นฐาน และศักยภาพที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (artificial intelligent) ที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น และถือเป็นข้อกังวลของมนุษย์ทำงาน ที่ว่าวันหนึ่ง AI จะมาทำงานแทนมนุษย์ได้

ภาพในอนาคตของ AI จะเป็นอย่างไร?

เรื่องทักษะแรงงานในอนาคตของไทยจะเป็นอย่างไร?

จะปรับตัวกันอย่างไร ?

AI จะเป็นศัตรูกับมนุษย์หรือไม่ ?

ไทยยังอยู่ในเกณฑ์ ประเทศที่กำลังพัฒนา มีปัญหาเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ มีผู้สูงวัยเยอะ แต่ เป็นผู้สูงวัยที่ไม่มีเงิน…

https://youtu.be/GPHPoRWiuYA