Suthichai live : กาแฟดำวิเคราะห์ อยู่เป็น.. หรือ อยู่ไม่เป็น [8/11/62]

อยู่เป็น.. หรือ อยู่ไม่เป็น

Suthichai live 8/11/62

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ เปลี่ยนจุดยืน…

มหกรรมการเมือง ทุกสถานการณ์…

ตั้งประเด็น น่าสนใจ สื่ออะไร !!!

ท้ายที่สุดเน้นเนื้อหา ให้เราไปทางใดของประเทศชาติ กลับมาสู่ เป็น อยู่ คือ…