อาเซียนต้องช่วยซับน้ำตาชาวลาว !

อาเซี่ยนจะช่วยเหลือ พี่น้องชาวลาวอย่างไร

เหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นภัยพิบัติใหญ่

 

https://youtu.be/arSwSF1HmCU