อ.ธงทอง จันทรางศุ เล่าชีวิต เด็กซอยสุขุมวิท40

พูดคุยพิเศษ ชีวิตวัยเด็กจนโต

เก่งทุกเรื่อง

มีอะไรที่อาจารย์ยังไม่ได้ทำบ้างครับ ?

https://youtu.be/MSV-pBOfR0g