อ.วีระ อธิบายต้นเหตุราคาน้ำมัน และค่าการกลั่นแพงขึ้น | คุยให้คิด | 18 มิ.ย. 65