ฮอลลีวูดกับหนังหมูป่า !

 

เรื่องนี้ต้องทำทุกอย่างให้ยั่งยืน ภูมิใจ สามัคคี ไม่ทะเลาะกัน…

                                   วีระศักดิ์ โควสุรัตน์  (รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา)

https://youtu.be/MHgbxY0G9_M