ฮ่องกงทำไมต้องประท้วง? Suthichai live 21/8/62

ฮ่องกงทำไมต้องประท้วง? Suthichai live 21/8/62

https://youtu.be/noMOSbDRdFw