เกร็ดช่วยหมูป่าในถ้ำหลวง !! ภาระกิจที่อันตราย

ภาพซ้อมจริงเห็นกันครั้งแรก…จากหน่วยซีล ช่วงเวลาที่ออกซิเจนในถ้ำใกล้หมด ทางเลือกเดียวที่ทำให้ตัดสินใจ…