ฟังเสียงประเทศไทย : เกษตรปรับสู้ (8 ก.พ. 63)

ฟังเสียงประเทศไทย : เกษตรปรับสู้ (8 ก.พ. 63)

การเดินทาง 2 ปีที่ผ่านมา ของรายการฟังเสียงประเทศไทย เพื่อค้นหาคำตอบในหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ชาวบ้านกำลังเผชิญ และทำความรู้จักกับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น ทีมงานรายการเดินทางในภาคอีสานผ่านไปในหลายพื้นที่ รวม 7จังหวัด เรื่องที่เราเห็นชัดเจนในภาคอีสาน คือ การจัดการเกษตรกรรม หลังจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบนสารเคมีเกษตรไปแล้ว แต่ว่าแบนแล้วเพียงพอหรือไม่ ? และเรื่องการจัดการยางพาราใน จ.บึงกาฬ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ?