เกาะติดคดีเกาะเต่าจากมุมตำรวจ

Suthichai Live เกาะติดคดีเกาะเต่าจากมุมตำรวจ 5/9/2561

จับคนที่แชร์เว็ปไซด์ เผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จ ทำให้ประเทศไทยและบุคคลเสียหาย !!!

https://youtu.be/aaZVFxMFK7Y