เจาะลึกผลเลือกตั้งอินโดนิเซีย!

Suthichai live : เจาะลึกผลเลือกตั้งอินโดนิเซีย!19/04/2562

https://youtu.be/YNF0cFMus1U