เฉลิมชัยกับจ่าแซม!

ผมยินดีจ่าย 10 ล้าน เล็กๆก่อน แล้วค่อยขยาย…