เบื้องหลัง เพจ Thai NavySEAL !

“ออกสื่อแบบไม่กระทบกระเทือนการทำงานของทุกฝ่าย มันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก

สิ่งที่ยากคือ ความพยายามช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตมากกว่า การเข้าไปในถ้ำหลวง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”

ผู้ประมวลภาพข่าวถ้ำหลวง ออกสื่อทั้งหมด

ศศิวิมล อยู่คงแก้ว

 

 

https://youtu.be/Qs7WP2R24eM