เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ แห่งที่ 3 ของโลก

กรุงเทพประเทศไทย