สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี

เปิดโลกห้องเรียนนอกกะลากับการพัฒนาคนจากภายในจิตศึกษา : ฟังเสียงประเทศไทย (26 ก.ย. 63)