เปิดใจผู้ว่าฮ่องกง

เปิดใจผู้ว่าฮ่องกง ( 8 มี.ค. 62 ) กาแฟดำ ค่ำนี้

https://youtu.be/9UA0hjYy6XI