เปิดใจอังคณาเหตุลาออกจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ!

ลาออกจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ!

Suthichai live 1/8/62

เมื่อรู้สึกว่าอยู่แล้ว ไม่เอื้อต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่ออยู่แล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ก็เลือกที่จะไป…

https://youtu.be/5ifTJp_V8cI