เปิดใจเจ้าของตลาดบางขุนศรี

เปิดใจเจ้าของตลาดบางขุนศรี

(10 เม.ย.62) กาแฟดำ ค่ำนี้

https://youtu.be/No60TZbl1ck