เปิดใจเจ้าสัวสหพัฒน์ ตอน 2

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม คือจุดขาย ที่สำเร็จของเรา

https://youtu.be/3NOuHh_O1zk