เปิดใจเมื่อ ผอ.หอศิลป์โดนปลด!

Suthichai Live เปิดใจเมื่อ ผอ.หอศิลป์โดนปลด!

มีข่าวเรื่องผู้อำนวยการหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์”

ถูกปลดหรือว่าถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งผอ.

แต่ว่าการที่อาจารย์ประวิทย์ต้องออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหัน

เบื้องหลัง ย่อมจะต้องมีสาเหตุ !!!

  

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157811285191209/?t=13