เปิดใจ คิม ไทยแลนด์

“หน้าตาเหมือนผู้นำเกาหลีจนลูกทัก”

เปิดใจ คิม ไทยแลนด์

14-15 มีนาคม 2562 ในรายการกาแฟดำค่ำนี้

ช่วยรณรงค์ให้คนไทยไปเลือกตั้งกัน

https://youtu.be/Pd5fC98Z908